งานวิจัยข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค

Consumer insight

งานวิจัยตลาดและงานวิจัยข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคช่วยให้คุณทำการตลาดได้ดียิ่งขึ้น

หนึ่งในการให้บริการใหม่ที่ทางแพม พลัส พลัสได้เพิ่มเข้ามาในปี 2021 โดยการจับมือร่วมกับพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ ผลลัพธ์ของงานวิจัยของผู้บริโภคที่ทำโดยทั่วไปมักจะมาจากการทำการถามตอบในระดับจิตสำนึก หรือแบบที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ยังรู้ตัว ทั้งที่จริงแล้วการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของเราเกิดขึ้นขณะที่เราไม่รู้ตัว หรือมาจากจิตใต้สำนึกของเราถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเทคนิคและวิธีการของงานทำวิจัยของเราจึงแตกต่างจากบริษัทอื่นที่มีในประเทศไทย  เนื่องจากเราใช้วิธีที่ล้วงลึกถึงระดับจิตใต้สำนึกเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจลูกค้าของคุณ

ดังนั้นจึงทำให้ผลลัพธ์ของงานวิจัยในเทคนิคนี้จะได้ประสิทธิภาพมากกว่า สามารถนำมาต่อยอดเป็นแคมเปญการตลาดต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

งานวิจัยข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค ได้แก่

  • เทคนิคการอุปมา (The Metaphor technique)

  • งานวิจัยแบบจำลองเชิงคุณภาพ

  • งานวิจัยแบบจำลองเชิงปริมาณ

  • การจัดฝึกอบรมเพื่อสอนให้บุคลากรของคุณสามารถนำความรู้ไปทำการวิจัยได้เองหรือสามารถนำไปอบรมพนักงานภายในบริษัทได้

บริการอื่นๆ ของเรา

 

brand positioning and brand story are the beginning
การสร้างแบรนด์และการวางตำแหน่งของแบรนด์
marketing consulting marketing consultancy
ที่ปรึกษาด้านการตลาดและสื่อสารการตลาด
digital marketing agency
การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
Public Relations services
งานประชาสัมพันธ์และอินฟลูเอนเซอร์
Financial Planning
งานวางแผนการเงิน