คำถามที่พบบ่อย

ที่ปรึกษาด้านการตลาด

  • แพม พลัส พลัส เริ่มมาจากอะไร

เนื่องจากแพม ปนัสพร นพศรี อยู่ในวงการโรงแรม และทำการตลาดให้กับโรงแรมมานาน โดยเฉพาะโรงแรมที่เปิดใหม่ มีความเข้าใจในความต้องการของเจ้าของ รู้ว่าทุกคนต้องการเป็นที่รู้จัก แต่ก็ต้องการรายได้ และกำไรเหมือนกัน ทำให้มักจะมีเพื่อนฝูง และคนรู้จักมากมายเข้ามาขอคำปรึกษา หรือขอให้ไปช่วยเหลือในการทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ คิดแบรนด์ แผนเปิด หรือจะเปิดตัวใหม่ของธุรกิจมากมาย จากการพูดคุยเล่น อย่างสนุกสนาน จนเกิดมาเป็นความชอบ และรักในการให้คำปรึกษา พัฒนากลายมาเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะมีบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการตลาดสำหรับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ

  • แพม พลัส พลัส ให้บริการด้านอะไร

บริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการตลาด สำหรับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และการบริการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่หน้า สิ่งที่เราทำ (ได้ดี)

  • แพม พลัส พลัส คิดค่าบริการอย่างไร

สำหรับงานที่ปรึกษาทางแพม พลัส พลัส จะคิดเป็นรายเดือน แต่ในบางเซอร์วิสที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติมจะมีค่าบริการที่แตกต่างกัน

  • แพม พลัส พลัส ให้บริการที่ไหนบ้าง

ในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง

ลูกค้าของเรา