งานวางแผนการเงิน

Financial Planning

การวางแผนทางการเงินสำหรับลูกค้าของเรา การเงินส่วนบุคคลหรือการเงินสำหรับธุรกิจ

หนึ่งในบริการที่แพม พลัส พลัสเพิ่มขึ้นมาในปี 2021 โดยมีพันธมิตรเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้ก่อตั้งของเราคำนึงถึงอีกหนึ่งองค์ประกอบใหญ่ที่จะสามารถทำให้เราเป็นที่ปรึกษาแบบองค์รวมให้กับลูกค้าของเราได้  ซึ่งก็คือการวางแผนการเงินในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจหรือการวางแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับครอบครัวหรือเพื่อการเกษียณอายุ

ถึงแม้ว่างานวางแผนการเงินจะไม่ใช่งานหลักของบริษัทเรา แต่เราเชื่อว่าการช่วยเหลือลูกค้านั้นควรจะครอบคลุมในทุกแง่มุม เพราะว่าหากเมื่อมีการวางแผนทางการเงินอย่างมั่นคงแล้ว ก็จะสามารถทำให้ทำธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานวางแผนการเงิน ได้แก่

  • การวางแผนทางการเงิน

  • การวางแผนการลงทุน

  • การกระจายความเสี่ยง

  • การวางแผนภาษี

  • การปรับโครงสร้างหนี้

  • การวางแผนเกษียณอายุ

บริการอื่นๆ ของเรา

 

brand positioning and brand story are the beginning
การสร้างแบรนด์และการวางตำแหน่งของแบรนด์
marketing consulting marketing consultancy
ที่ปรึกษาด้านการตลาดและสื่อสารการตลาด
digital marketing agency
การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
Public Relations services
งานประชาสัมพันธ์และอินฟลูเอนเซอร์
Consumer insight
งานวิจัยข้อมูลเชิงรุกของผู้บริโภค