ที่ปรึกษาด้านการตลาดและสื่อสารการตลาด

Pam marketing consult
Pan award world marketer
Pam Speaker for Hotel

บริษัทที่ปรึกษาการตลาดพร้อมด้วยรางวัลการันตีความสำเร็จ

การเป็นที่ปรึกษาการตลาดคือหัวใจหลักสำคัญและจุดเริ่มต้นของบริษัทของแพม พลัส พลัส แต่การให้คำปรึกษาในแบบของเรานั้นแตกต่างจากที่อื่น ทีมที่ปรึกษาของเราทำหน้าที่เสมือนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดของคุณ ทำงานสอดประสานเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงาน ของคุณ ไม่ใช่แค่ให้คำปรึกษา แต่พวกเรายังร่วมสร้างแบรนด์,  วางแผนกลยุทธ์, วางแผนงานการตลาด, วางงบประมาณ และพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้อยู่นอกเหนือจากแผนการตลาดที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากงานที่ปรึกษาแล้ว เรายังจะทำการโค้ชชิ่งหรือร่วมปรับโครงสร้างทีมการตลาดของลูกค้าด้วยเช่นกัน นับได้ว่าการปรึกษาในแบบของเรานั้น เป็นการเข้าไปช่วยเหลือและเป็นหนึ่งในทีมของคุณอย่างแท้จริง

งานที่ปรึกษาด้านการตลาดและสื่อสารการตลาด ได้แก่

  • กลยุทธ์ทางด้านการตลาด

  • แผนงานการตลาด

  • งบประมาณการตลาด

  • จัดโครงสร้างทีมงานการตลาด

  • โค้ชชิ่งทีมงานการตลาด

  • การร่วมงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

  • งานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ

  • เชื่อมโยงพันธมิตรของเราเข้ากับธุกิจของคุณ

ลูกค้าที่ใช้บริการงานที่ปรึกษาด้านการตลาดและสื่อสารการตลาด

บริการอื่นๆ ของเรา

brand positioning and brand story are the beginning
การสร้างแบรนด์และการวางตำแหน่งของแบรนด์
digital marketing agency
การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
Public Relations services
งานประชาสัมพันธ์และอินฟลูเอนเซอร์
Consumer insight
งานวิจัยข้อมูลเชิงรุกของผู้บริโภค
Financial Planning
งานวางแผนการเงิน

เกร็ดน่ารู้

บทบาทและความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการตลาดคืออะไร?

บทบาทและความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการตลาดคืออะไร?

จากเว็บไซต์ของ The Balance Small Business ที่ปรึกษาการตลาดนั้นคือ นักการตลาดมืออาชีพ หรือ ที่ปรึกษาจากภายนอกบริษัทซึ่งเข้ามาทำงานร่วมกับบริษัทของคุณเพื่อช่วยสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด มีบทบาทและความรับผิดชอบที่ต้องผลักดันให้งานด้านการตลาดประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน

ทำไมคุณควรจ้างบริษัทที่ปรึกษาการตลาด

ทำไมคุณควรจ้างบริษัทที่ปรึกษาการตลาด

คุณควรทราบไม่ใช่แค่เหตุผลว่าทำไมคุณควรจ้างบริษัทที่ปรึกษาการตลาด แต่คุณควรจะสามารถบอกได้ด้วยว่าการจ้างบริษัทที่ปรึกษาการตลาดนั้นทำให้คุณได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง และคุณสามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนาจุดอ่อนของคุณให้ดีขึ้นได้ด้วยการเรียนรู้จากที่ปรึกษาการตลาดของคุณหรือไม่ Improvemarketing.co.uk ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการและเหตุผลที่คุณควรพิจารณาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และสิ่งที่ควรคาดหวังจากพวกเขา

ค่าบริการของบริการที่ปรึกษาการตลาดคิดอย่างไร?

ค่าบริการของบริการที่ปรึกษาการตลาดคิดอย่างไร?

โดยปกติค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน ระยะเวลาของสัญญาขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย แต่โดยปกติแล้วอย่างน้อยสามเดือน อย่างไรก็ตามทั้งระยะเวลาและค่าธรรมเนียมรายเดือนนั้นขึ้นอยู่กับเนื้องานเป็นอย่างมาก อีกทั้งไทม์ไลน์ ตลอดจนวัตถุประสงค์ และ KPI