ช่องทางการตลาด
ที่เราเลือกใช้

กลยุทธ์การตลาดที่เราเลือกใช้

นอกจากเรื่องที่เราทำได้ดีแล้ว แพม พลัส พลัสยังเชื่อในการนำเอาความคิดที่ดีรวมเข้ากับการวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เราคอยอัพเดตเทรนด์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพื่อให้เราเป็นผู้นำของตลาด เราจึงรู้จักปรับเปลี่ยนและนำเอาแนวโน้มของตลาดนั้นมาสร้างสรรค์เป็นทางออกของเราเอง และเป็นทางออกที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้

ตัวอย่างเครื่องมือทางการตลาดอื่นๆ ที่ทีมที่ปรึกษาทางการตลาด ของแพม พลัส พลัสใช้ในการสร้างแผนการตลาดให้กับลูกค้า ซึ่งดึงมาจากส่วนประกอบของการสื่อสารการตลาดแบบครบจร
 • การทำโซเชียลมีเดียในเชิงลึก
 • การบริหารจัดการโซเชียลมีเดีย
 • การวางกลยุทธ์ทางด้านเว็บไซต์และการบริหารจัดการการค้นหาบน Google
 • Viral Campaigns ออนไลน์
 • การโฆษณาออนไลน์
 • การทำประชาสัมพันธ์
 • กลยุทธ์การบริหารคอนเท็นต์
 • การบริหารและคัดเลือก Influencers
 • การจัดการชื่อเสียง
 • การจัดการและสร้างสรรค์งานอีเว้นต์
 • งานครีเอทีฟ กราฟฟิค และดีไซน์
 • การตลาดทางตรง
 • กลวิธีการค้นหาฐานลูกค้าที่มุ่งหวัง (Lead generation)
 • พันธมิตร
 • และอีกมากมาย…. เพราะการทำการตลาดไม่เคยตายตัว และไม่เคยหยุดนิ่ง
เรามั่นใจว่า จะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม และเลือกใช้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อตอบในทุกโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ