สร้างแบรนด์ตัวเอง
การสร้างแบรนด์และการวางตำแหน่งของแบรนด์
ที่ปรึกษาการตลาด
ที่ปรึกษาด้านการตลาดและสื่อสารการตลาด
ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง
การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
Public Relations service
งานประชาสัมพันธ์และอินฟลูเอนเซอร์
วิจัยตลาด
งานวิจัยข้อมูลเชิงรุกของผู้บริโภค
วางแผนการเงิน
งานวางแผนการเงิน

การสื่อสารการตลาดที่ดีคือ

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

การสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกันทุกกิจกรรม ดังนั้น การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ตามที่ American Marketing Association ได้ตีความหมายไว้ บนเว็บไซต์ Purdue University ว่าเป็น “กระบวนการวางแผนที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกจุดทุกแง่มุมของแบรนด์ถูกลูกค้าหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของคุณรับรู้ได้ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือองค์กรมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นจะต้องสอดคล้องกันตลอดเวลา”