สิ่งที่
เราทำ
[ได้ดี]

แผนการสื่อสารทางการตลาด

แพม พลัส พลัส ทำอะไร [ได้ดีมาก]
 • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
  โดยเน้นไปที่การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงพร้อมเรื่องราวความสำเร็จมากมาย
 • การสร้างแบรนด์และการวางตำแหน่งของแบรนด์
  สร้างดีเอ็นเอของแบรนด์, ค่านิยมของแบรนด์, การวางตำแหน่งแบรนด์, เรื่องราวของแบรนด์ : ทั้งหมดนี้เราสร้างขึ้นเพื่อให้คุณนำไปใช้งานได้จริง ไม่ใช่แค่คู่มือของแบรนด์ที่สุดท้ายได้แต่ถูกวางทิ้งไว้เท่านั้น
 • การประชาสัมพันธ์
  เราสร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์, เป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์, ทำงานร่วมกันกับสื่อมวลชน, จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดข่าว, ส่งข่าวประชาสัมพันธ์, KOLs, บล็อกเกอร์ ด้วยความเชี่ยวชาญทั้งกับสื่อออนไลน์และออฟไลน์
 • การตลาดออนไลน์
  เรารับจัดการ Social Medial ของคุณอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการจัดการเนื้อหา, การจัดการประสิทธิภาพ, รวมถึง Online presence ผ่านทางเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์

บริการใหม่ของเรา

 • ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค (Consumer Insights)
  แบบจำลองเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ใช้เทคนิคเฉพาะ
  ที่มากกว่าแค่การสำรวจและกลุ่มโฟกัสแบบธรรมดา
 • การวางแผนทางการเงิน
  บริการที่ช่วยให้เจ้าของกิจการได้ใช้ในการปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับพอร์ตการลงทุนทั้งส่วนตัวและสำหรับธุรกิจ

การสร้างแบรนด์และสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร